طراحی سایت شرکتی

انواع وب سایت های شرکتی و سازمانی
15 میلیون تومان
 • طراحی گرافیک اختصاصی
 • کد نویسی قالب اختصاصی
 • رعایت اصول و قواعد سئو
 • بهینه سازی سرعت و امنیت
 • آموزش کامل کار با پنل سایت
 • یک ماه پشتیبانی کامل

طراحی سایت فروشگاهی

انواع وب سایت های فروشگاه مجازی و فیزیکی
30 میلیون تومان
 • طراحی گرافیک اختصاصی
 • کد نویسی قالب اختصاصی
 • رعایت اصول و قواعد سئو
 • بهینه سازی سرعت و امنیت
 • آموزش کامل کار با پنل سایت
 • یک ماه پشتیبانی کامل